Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Morito daimyōjin
Yokosuka, Miura 18

Morito daimyōjin

Hayama port
Yokosuka, Miura 9

Hayama port

Hayama park
Yokosuka, Miura 5

Hayama park

Hayama Shiosai Park
Yokosuka, Miura 14

Hayama Shiosai Park

Hoshun Yamaguchi Memorial Hall
Coupon
Yokosuka, Miura 5

Hoshun Yamaguchi Memorial Hall

The Museum of Modern Art, Hayama
Coupon
Yokosuka, Miura 13

The Museum of Modern Art, Hayama

Beach Hayama Outdoor Fitness Club
Yokosuka, Miura 4

Beach Hayama Outdoor Fitness Club

Chojagasaki Kaigan
Yokosuka, Miura 8

Chojagasaki Kaigan

Rural scenery of Kamiooshima Nakasu and Hayamajima
Central Area 0

Rural scenery of Kamiooshima Nakasu and Hayamajima

Shinnase Coast
Yokosuka, Miura 1

Shinnase Coast

Park Hayama, Mt. Hayama Sangaoka
Yokosuka, Miura 1

Park Hayama, Mt. Hayama Sangaoka

SCAPES THE SUITE
Yokosuka, Miura 0

SCAPES THE SUITE

Restaurant La Maree
Yokosuka, Miura 0

Restaurant La Maree

Hayama Stand-up paddle experienceHayama Ocean Sports
Yokosuka, Miura 4

Hayama Stand-up paddle experience Hayama Ocean Sports

Yuraku-yoh
Yokosuka, Miura 5

Yuraku-yoh