Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Nakagawa Hot Spring
Western Area 3

Nakagawa Hot Spring

NAKAI INTER CERCUIT
Western Area 2

NAKAI INTER CERCUIT

Harukimichi Happy Sakura Festival(cherry blossoms)
Western Area 8

Harukimichi Happy Sakura Festival(cherry blossoms)

Hakuun Waterfall
Western Area 1

Hakuun Waterfall

Tombs/ Graves of Hojo Ujimasa・Hojo Ujiteru
Western Area 0

Tombs/ Graves of Hojo Ujimasa・Hojo Ujiteru

Machikado Museum
Western Area 2

Machikado Museum

Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture
Western Area 0

Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture

Odawara Castle Ruins Park
Western Area 30

Odawara Castle Ruins Park

Anest Iwata Turnpike Hakone
Western Area 25

Anest Iwata Turnpike Hakone

Resort Yoga Experience
Western Area 0

Resort Yoga Experience

Doppo No Yu
Western Area 2

Doppo No Yu

Odawara Harbor's Morning Market
Western Area 0

Odawara Harbor's Morning Market

Kuno Ancient tomb
Western Area 0

Kuno Ancient tomb

Amazake Chaya Teahouse
Western Area 19

Amazake Chaya Teahouse

Enpukuji Temple (Odawara Hachifukujin / Mizukake Hotei-son)
Western Area 4

Enpukuji Temple (Odawara Hachifukujin / Mizukake Hotei-son)