การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เอริสมาน เรสซิเด้นท์

เอริสมาน เรสซิเด้นท์

วิวจากท่าเรือโอะซานบะชิ

วิวจากท่าเรือโอะซานบะชิ

สวนมิตซึตอิเกะ

สวนมิตซึตอิเกะ

แกรนด์ มอลล์ ปาร์ค

แกรนด์ มอลล์ ปาร์ค

สกาย ครูส

สกาย ครูส

สวนโซอุ-โนะ-ฮะนะ

สวนโซอุ-โนะ-ฮะนะ

นิฮอน โอโอะโดะริ

นิฮอน โอโอะโดะริ

อุทยานอนุสรณ์นิปปอนมารู (นิปปอน-มะรุ พิพิธภัณฑ์ท่าเรือโยโกฮะมะ)

อุทยานอนุสรณ์นิปปอนมารู (นิปปอน-มะรุ พิพิธภัณฑ์ท่าเรือโยโกฮะมะ)

ระเบียงชมวิวสวนโนะเงะยะมะ

ระเบียงชมวิวสวนโนะเงะยะมะ

บาฟฟ์ นัมเบอร์ 18

บาฟฟ์ นัมเบอร์ 18

ฮอนโมะกุ ซัมมิท ปาร์ค

ฮอนโมะกุ ซัมมิท ปาร์ค

ฮาร์เบอร์วิว ปาร์ค (มินะโตะ-โนะ-มิเอะรุ โอะกะ โคเอ็น)

ฮาร์เบอร์วิว ปาร์ค (มินะโตะ-โนะ-มิเอะรุ โอะกะ โคเอ็น)

มินะโตะ มิไร 21

มินะโตะ มิไร 21

การประดับไฟที่โมะโตะมะชิ (ประดับไฟ)

การประดับไฟที่โมะโตะมะชิ (ประดับไฟ)

สวนยะมะชิตะ

สวนยะมะชิตะ