Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Sort By:
Saigo Takamori Statue(Ueno park)
Around Kanagawa

Saigo Takamori Statue(Ueno park)

Wakamiya-oji
Yokosuka, Miura

Wakamiya-oji

Kodosan Hon-Butsuden
Yokohama, Kawasaki

Kodosan Hon-Butsuden

Oyama Illustrated Lantern Festival(E-toro Matsuri)
Shonan Area

Oyama Illustrated Lantern Festival(E-toro Matsuri)

Hakone-jinja Shrine
Western Area

Hakone-jinja Shrine

Shiroakainari Shrine
Yokosuka, Miura

Shiroakainari Shrine

Kawasaki Daishi Heiken-ji temple
Yokohama, Kawasaki

Kawasaki Daishi Heiken-ji temple

Kewaizaka
Yokosuka, Miura

Kewaizaka

Kodoro Bashi
Yokohama, Kawasaki

Kodoro Bashi

Shirahige Shrine
Yokosuka, Miura

Shirahige Shrine

Glass Rabbit Statue
Shonan Area

Glass Rabbit Statue

Tachibana shrine and Fujimidai ancient tomb
Yokohama, Kawasaki

Tachibana shrine and Fujimidai ancient tomb

Jourakuji Temple
Yokosuka, Miura

Jourakuji Temple

Daiyūzan Saijo-ji Temple
Western Area

Daiyūzan Saijo-ji Temple

Yoshiya Nobuko Memorial
Yokohama, Kawasaki

Yoshiya Nobuko Memorial

Stone monument of the bridge
Shonan Area

Stone monument of the bridge

Moriyamasha
Yokosuka, Miura

Moriyamasha

Aka-Renga Soko (Yokohama Red Brick Warehouse)
Yokohama, Kawasaki

Aka-Renga Soko (Yokohama Red Brick Warehouse)

55 - 72 of 367 results