Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Sort By:
Kamakurayama Shrine
Yokosuka, Miura

Kamakurayama Shrine

Kousatsu-jo Site (Old bulletin board)
Shonan Area

Kousatsu-jo Site (Old bulletin board)

Kotoku-in / Great Buddha of Kamakura
Yokosuka, Miura

Kotoku-in / Great Buddha of Kamakura

Kotokuji
Central Area

Kotokuji

Nitta Shrine
Yokohama, Kawasaki

Nitta Shrine

Kaibuki Jizo
Yokohama, Kawasaki

Kaibuki Jizo

Red Brick Pier
Yokohama, Kawasaki

Red Brick Pier

Amazake Chaya Teahouse
Western Area

Amazake Chaya Teahouse

Nine Deities of Good Fortune
Yokohama, Kawasaki

Nine Deities of Good Fortune

Berrick Hall
Yokohama, Kawasaki

Berrick Hall

Daishi Omotesando
Yokohama, Kawasaki

Daishi Omotesando

Shinbayashi Park (Stroll/Bird-watching)
Shonan Area

Shinbayashi Park (Stroll/Bird-watching)

Kawajiri Stone Age Ruins
Central Area

Kawajiri Stone Age Ruins

Kokian
Western Area

Kokian

Waki Honjin Site (Sub official inn)
Shonan Area

Waki Honjin Site (Sub official inn)

Basho's Haiku monument
Yokohama, Kawasaki

Basho's Haiku monument

Fukushoin
Western Area

Fukushoin

Ohyama Meguri
Shonan Area

Ohyama Meguri

343 - 360 of 367 results