Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Magaibutsu
Yokosuka, Miura 1

Magaibutsu

Misaki Asaichi
Yokosuka, Miura 2

Misaki Asaichi

Kamakura Mononofu Tour
Yokosuka, Miura 9

Kamakura Mononofu Tour

Hokaiji Temple
Yokosuka, Miura 0

Hokaiji Temple

Myouhouji Temple
Yokosuka, Miura 0

Myouhouji Temple

Shiroakainari Shrine
Yokosuka, Miura 4

Shiroakainari Shrine