Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Wakamiya-oji
Yokosuka, Miura 6

Wakamiya-oji

Manshoji
Yokosuka, Miura 0

Manshoji

Shiroakainari Shrine
Yokosuka, Miura 0

Shiroakainari Shrine

Yokosuka Central Park
Yokosuka, Miura 1

Yokosuka Central Park

Moriyamasha
Yokosuka, Miura 0

Moriyamasha

Kamakura Guesthouse
Yokosuka, Miura 2

Kamakura Guesthouse

Mandarado Yagura Caves
Yokosuka, Miura 7

Mandarado Yagura Caves

Ichijo Ekan Sanso
Yokosuka, Miura 6

Ichijo Ekan Sanso

Yokosuka Navy Curry Restaurant Honpo
Yokosuka, Miura 4

Yokosuka Navy Curry Restaurant Honpo

Kamakurabori Kaikan CAFÉ & SHOP Guri
Yokosuka, Miura 0

Kamakurabori Kaikan CAFÉ & SHOP Guri

Daibutsu Kiridoushi (Cutting)
Yokosuka, Miura 0

Daibutsu Kiridoushi (Cutting)

Myouhouji Temple
Yokosuka, Miura 0

Myouhouji Temple

Uraga Community Center Branch (Folk Museum)
Yokosuka, Miura 0

Uraga Community Center Branch (Folk Museum)

Gandenji Temple
Yokosuka, Miura 0

Gandenji Temple

Kouyoji Temple (Namiko Fudo)
Yokosuka, Miura 0

Kouyoji Temple (Namiko Fudo)