Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Iseyama Hills
Yokohama, Kawasaki 0

Iseyama Hills

Susaki Shrine
Yokohama, Kawasaki 1

Susaki Shrine

Benkeikaju Orchards (Miyaji Pork BBQ)
Shonan Area 2

Benkeikaju Orchards (Miyaji Pork BBQ)

Kawaguchi Higata / Cherry Blossoms on the embankment
Yokohama, Kawasaki 0

Kawaguchi Higata / Cherry Blossoms on the embankment

Iizumi Kannon Daruma Fair, Iizumizan Shofuku-ji Temple
Western Area 4

Iizumi Kannon Daruma Fair, Iizumizan Shofuku-ji Temple

Kuronuma
Yokosuka, Miura 0

Kuronuma

Kuramoto Kakou Izumibashi
Central Area 0

Kuramoto Kakou Izumibashi

Kamakura Mameya Hase Honten
Yokosuka, Miura 3

Kamakura Mameya Hase Honten

Only-you (Hot Spring)
Western Area 19

Only-you (Hot Spring)

Harutake Yuusui Spring Water
Shonan Area 0

Harutake Yuusui Spring Water

Koidegawa Red Spider Lily Festival
Shonan Area 11

Koidegawa Red Spider Lily Festival

Tokyo Skytree
Around Kanagawa 3

Tokyo Skytree

The Museum of Modern Art, Hayama
Coupon
Yokosuka, Miura 13

The Museum of Modern Art, Hayama

Fly Field Zushi
Yokosuka, Miura 0

Fly Field Zushi

Sirako
Western Area 0

Sirako