Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Rokkakubashi
Yokohama, Kawasaki 0

Rokkakubashi

Nichiren Buddhism Ikegami Honmonji Temple Mitama Festival & Bon Odori
Around Kanagawa 0

Nichiren Buddhism Ikegami Honmonji Temple Mitama Festival & Bon Odori

Sagamihara Noryo Fireworks
Central Area 0

Sagamihara Noryo Fireworks

KAWASAKI Halloween
Yokohama, Kawasaki 0

KAWASAKI Halloween

Hachimanbashi Kamoshitamaru
Yokohama, Kawasaki 0

Hachimanbashi Kamoshitamaru

Tougakubou
Shonan Area 0

Tougakubou

Keihin Fushimi Inari Shrine
Yokohama, Kawasaki 0

Keihin Fushimi Inari Shrine

UKIYO-E CAFÉ
Yokohama, Kawasaki 0

UKIYO-E CAFÉ