Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Sort By:
Egara Tenjin Shrine
Yokosuka, Miura

Egara Tenjin Shrine

The Great Ginkgo
Yokosuka, Miura

The Great Ginkgo

Kuronuma
Yokosuka, Miura

Kuronuma

Miura Coast Noryo Matsuri Fireworks Festival
Yokosuka, Miura

Miura Coast Noryo Matsuri Fireworks Festival

Kamakura Hanko
Yokosuka, Miura

Kamakura Hanko

Kayama Plantation, Strawberry Picking
Yokosuka, Miura

Kayama Plantation, Strawberry Picking

Grove Kamakura
Yokosuka, Miura

Grove Kamakura

Tatara hama
Yokosuka, Miura

Tatara hama

Miura Guest Houses
Yokosuka, Miura

Miura Guest Houses

Jogashima sea fishing pond Js fishing
Yokosuka, Miura

Jogashima sea fishing pond Js fishing

KAMAKURABORI MUSEUM
Coupon
Yokosuka, Miura

KAMAKURABORI MUSEUM

Hiroyama Park
Yokosuka, Miura

Hiroyama Park

Chakkirako Miura Showakan
Yokosuka, Miura

Chakkirako Miura Showakan

Kurihama Port
Yokosuka, Miura

Kurihama Port

HayamaTaking a walk along the shorelineand Sengen yama hiking
Yokosuka, Miura

HayamaTaking a walk along the shorelineand Sengen yama hiking

Hokoku-ji Temple
Yokosuka, Miura

Hokoku-ji Temple

Yokosuka Curry Festival
Yokosuka, Miura

Yokosuka Curry Festival

Marujyumaru (Fishing cruise)
Yokosuka, Miura

Marujyumaru (Fishing cruise)

1 - 18 of 290 results