Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Sort By:
Marujyumaru (Fishing cruise)
Yokosuka, Miura

Marujyumaru (Fishing cruise)

Yokosuka Research Park (YRP Center No.1 Building)
Yokosuka, Miura

Yokosuka Research Park (YRP Center No.1 Building)

Chojagasaki Kaigan
Yokosuka, Miura

Chojagasaki Kaigan

Yokosuka Dobuita Street
Yokosuka, Miura

Yokosuka Dobuita Street

RestaurantLa Maree
Yokosuka, Miura

RestaurantLa Maree

Jufukuji Temple
Yokosuka, Miura

Jufukuji Temple

Awashima Shrine
Yokosuka, Miura

Awashima Shrine

Perry Park & Perry Memorial Hall
Yokosuka, Miura

Perry Park & Perry Memorial Hall

Kannonzaki Park
Yokosuka, Miura

Kannonzaki Park

Toray Zelkova trees
Yokosuka, Miura

Toray Zelkova trees

Kitakamakura Houan (tea room)
Yokosuka, Miura

Kitakamakura Houan (tea room)

Awasaki Lighthouse
Yokosuka, Miura

Awasaki Lighthouse

SAMURAI Project
Yokosuka, Miura

SAMURAI Project

bills Shichiri ga hama
Yokosuka, Miura

bills Shichiri ga hama

Miura Coast Noryo Matsuri Fireworks Festival
Yokosuka, Miura

Miura Coast Noryo Matsuri Fireworks Festival

Kamakura Mameya Hase Honten
Yokosuka, Miura

Kamakura Mameya Hase Honten

Kayama Plantation, Strawberry Picking
Yokosuka, Miura

Kayama Plantation, Strawberry Picking

Kamakurayama Shrine
Yokosuka, Miura

Kamakurayama Shrine

1 - 18 of 295 results