Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Kumano Shrine, Manyo Park
Western Area 5

Kumano Shrine, Manyo Park

Yamada Kimono (Draper) Shop
Western Area 0

Yamada Kimono (Draper) Shop

Manazuru nature trail
Western Area 3

Manazuru nature trail

Yadoriki Seiryu Trout Fishing
Western Area 3

Yadoriki Seiryu Trout Fishing

Lusca Odawara (View of Odawara Castle from the roof)
Western Area 3

Lusca Odawara (View of Odawara Castle from the roof)

Shiosai Promenade 
Western Area 0

Shiosai Promenade 

Neno Shrine
Western Area 0

Neno Shrine

Hakone Ropeway
Western Area 14

Hakone Ropeway

NARAYA CAFÉ
Western Area 0

NARAYA CAFÉ

Sakanaza
Western Area 1

Sakanaza

Seisho Parking Area
Western Area 2

Seisho Parking Area

Odawara Blueway Bridge
Western Area 3

Odawara Blueway Bridge

Yugawara Geisha Shop Association
Western Area 1

Yugawara Geisha Shop Association

Anest Iwata Sky Lounge (Taikanzan Sky Lounge)
Western Area 17

Anest Iwata Sky Lounge (Taikanzan Sky Lounge)

Hyoutan Ike
Western Area 2

Hyoutan Ike