Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Taikanzan Mountain
Western Area 46

Taikanzan Mountain

Komagatake Rope-Way
Western Area 29

Komagatake Rope-Way

Onshi-Hakone-Koen Park
Western Area 5

Onshi-Hakone-Koen Park

Peak of Mount Kanmurigadake
Western Area 13

Peak of Mount Kanmurigadake

Hakone Visitors’ Center
Western Area 5

Hakone Visitors’ Center

Kotogahama
Western Area 2

Kotogahama

Mt Toumyousan
Western Area 0

Mt Toumyousan

Makuyama Park
Western Area 1

Makuyama Park

Hakone Kowaki-en Yunessun
Western Area 22

Hakone Kowaki-en Yunessun

Only-you (Hot Spring)
Western Area 7

Only-you (Hot Spring)

Kogome no yu (Hot Spring)
Western Area 4

Kogome no yu (Hot Spring)

Pola Museum of Art
Western Area 48

Pola Museum of Art

Hakone Museum Of Art
Western Area 22

Hakone Museum Of Art

Hakone Venetian Glass Museum
Coupon
Western Area 102

Hakone Venetian Glass Museum

Odawara Literature Museum
Coupon
Western Area 1

Odawara Literature Museum