Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Soba dokoroMiyoshi
Western Area 1

Soba dokoroMiyoshi

Asahi Beer Kanagawa Ashigara Community Hall
Western Area 1

Asahi Beer Kanagawa Ashigara Community Hall

Odawara Oden Main Shop (Odawara Oden Lunch)
Western Area 5

Odawara Oden Main Shop (Odawara Oden Lunch)

Cafe & Restaurant (inside Hakone Venetian Glass Museum)
Western Area 1

Cafe & Restaurant (inside Hakone Venetian Glass Museum)

Resort Yoga Experience
Western Area 0

Resort Yoga Experience

Haku-undo Tea Garden
Western Area 2

Haku-undo Tea Garden

Orange Garden (Orange Picking)
Western Area 4

Orange Garden (Orange Picking)

Seikantei
Western Area 0

Seikantei

Hakone Gora Park
Western Area 12

Hakone Gora Park

Little Prince Museum
Western Area 23

Little Prince Museum

Tokiwaki Gate (SAMURAI Hall)
Western Area 4

Tokiwaki Gate (SAMURAI Hall)

Inoue Sake Brewery
Western Area 0

Inoue Sake Brewery

Nakazawa Sake Brewery
Western Area 1

Nakazawa Sake Brewery

Kawanishiya Sake Brewery
Western Area 1

Kawanishiya Sake Brewery

Odawara Farm Ice Cream Factory
Western Area 0

Odawara Farm Ice Cream Factory