Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Sort By:
Zushi Beach: "Season of the Sun" Stone Monument
Yokosuka, Miura

Zushi Beach: "Season of the Sun" Stone Monument

Hashirimizu Reservoir
Yokosuka, Miura

Hashirimizu Reservoir

Yokosuka Central Park
Yokosuka, Miura

Yokosuka Central Park

Tamanawazakura(cherry blossoms)
Yokosuka, Miura

Tamanawazakura(cherry blossoms)

Zushi Beach
Yokosuka, Miura

Zushi Beach

Kewaizaka
Yokosuka, Miura

Kewaizaka

Miura Coast Noryo Matsuri Fireworks Festival
Yokosuka, Miura

Miura Coast Noryo Matsuri Fireworks Festival

Kamakura Mononofu Tour
Yokosuka, Miura

Kamakura Mononofu Tour

The Museum of Modern Art, Kamakura Annex
Coupon
Yokosuka, Miura

The Museum of Modern Art, Kamakura Annex

Toju
Yokosuka, Miura

Toju

Kotoku-in / Great Buddha of Kamakura
Yokosuka, Miura

Kotoku-in / Great Buddha of Kamakura

Daibutsu Kiridoushi (Cutting)
Yokosuka, Miura

Daibutsu Kiridoushi (Cutting)

Amanawa Shinmei Shrine
Yokosuka, Miura

Amanawa Shinmei Shrine

Kamakura Komachi Dori Shopping (Hato Saburē)
Yokosuka, Miura

Kamakura Komachi Dori Shopping (Hato Saburē)

Eisho-ji
Yokosuka, Miura

Eisho-ji

Verny Park
Yokosuka, Miura

Verny Park

Shirahata Jinja Shrine (Kamakura City)
Yokosuka, Miura

Shirahata Jinja Shrine (Kamakura City)

Yokosuka Dobuita Street
Yokosuka, Miura

Yokosuka Dobuita Street

55 - 72 of 290 results