Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Kannonzaki Nature Museum
Yokosuka, Miura 1

Kannonzaki Nature Museum

Museum Haus Kasuya
Yokosuka, Miura 0

Museum Haus Kasuya

Maedagawa Promenade
Yokosuka, Miura 4

Maedagawa Promenade

Ogusudaira (large Kusu flat)
Yokosuka, Miura 4

Ogusudaira (large Kusu flat)

Kannonzaki Keikyu Hotel
Yokosuka, Miura 2

Kannonzaki Keikyu Hotel

Enoki Terrace
Yokosuka, Miura 4

Enoki Terrace

Douami Beach
Yokosuka, Miura 1

Douami Beach

Meigetsu-in Temple
Yokosuka, Miura 29

Meigetsu-in Temple

San-no Torii Gate
Yokosuka, Miura 3

San-no Torii Gate

Taiko Bridge
Yokosuka, Miura 0

Taiko Bridge

Maiden Hall
Yokosuka, Miura 0

Maiden Hall

The Great Ginkgo
Yokosuka, Miura 1

The Great Ginkgo

Maruyama Inari-sha Shrine
Yokosuka, Miura 0

Maruyama Inari-sha Shrine

Shirahata Jinja Shrine (Kamakura City)
Yokosuka, Miura 2

Shirahata Jinja Shrine (Kamakura City)

Kamakura Kokuhoukan Museum
Yokosuka, Miura 0

Kamakura Kokuhoukan Museum