Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Yokohama Haikara Kimono Kan: Stylish Kimono Experience
Yokohama, Kawasaki 38

Yokohama Haikara Kimono Kan: Stylish Kimono Experience

Yokohama Noh Theater
Yokohama, Kawasaki 6

Yokohama Noh Theater

Yokohama Minatomirai Manyo Club
Yokohama, Kawasaki 17

Yokohama Minatomirai Manyo Club

Kamonyama Park
Yokohama, Kawasaki 4

Kamonyama Park

O-okagawa Cruise
Yokohama, Kawasaki 27

O-okagawa Cruise

International Stadium Yokohama (Nissan Stadium)
Yokohama, Kawasaki 60

International Stadium Yokohama (Nissan Stadium)

Chinese Tea Specialty Store
Yokohama, Kawasaki 6

Chinese Tea Specialty Store

Enokitei
Yokohama, Kawasaki 12

Enokitei

Shin-Yokohama Ramen Museum
Yokohama, Kawasaki 1368

Shin-Yokohama Ramen Museum

Yokohama Chinatown
Yokohama, Kawasaki 270

Yokohama Chinatown

Nissan Yokohama Plant
Yokohama, Kawasaki 34

Nissan Yokohama Plant

CUPNOODLES MUSEUM
Yokohama, Kawasaki 34

CUPNOODLES MUSEUM

Kirin Yokohama Beer Village
Yokohama, Kawasaki 34

Kirin Yokohama Beer Village

Mitsubishi Minatomirai Industrial Museum
Yokohama, Kawasaki 36

Mitsubishi Minatomirai Industrial Museum

Yokohama Soy Sauce
Yokohama, Kawasaki 13

Yokohama Soy Sauce