Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Hayanoseichi Park & Nanatsu-Ike
Yokohama, Kawasaki 6

Hayanoseichi Park & Nanatsu-Ike

Tonosama no Haka (Lord's grave/tomb)
Yokohama, Kawasaki 5

Tonosama no Haka (Lord's grave/tomb)

Lazona Kawasaki Plaza
Yokohama, Kawasaki 3

Lazona Kawasaki Plaza

Kawasaki City Museum
Yokohama, Kawasaki 0

Kawasaki City Museum

Sato Honjin Ato
Yokohama, Kawasaki 0

Sato Honjin Ato

Kodoro Bashi
Yokohama, Kawasaki 0

Kodoro Bashi

Daishigawara Higata Center
Yokohama, Kawasaki 1

Daishigawara Higata Center

Basho's Haiku monument
Yokohama, Kawasaki 9

Basho's Haiku monument

Okamoto Kanoko Statue (Mother of Okamoto Taro)
Yokohama, Kawasaki 3

Okamoto Kanoko Statue (Mother of Okamoto Taro)

Tokaku-in Temple (Tsutsuji)
Yokohama, Kawasaki 1

Tokaku-in Temple (Tsutsuji)

Ishigannon
Yokohama, Kawasaki 1

Ishigannon

Kunikida Doppo Monument
Yokohama, Kawasaki 1

Kunikida Doppo Monument

Shinshuji
Yokohama, Kawasaki 1

Shinshuji

Oishi Bridge
Yokohama, Kawasaki 1

Oishi Bridge

Yokohama Narita-san Temple
Yokohama, Kawasaki 4

Yokohama Narita-san Temple