Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Yokohama Christ Church
Yokohama, Kawasaki 4

Yokohama Christ Church

Gumyoji Shopping Street
Yokohama, Kawasaki 4

Gumyoji Shopping Street

Marusuzu Industry
Yokohama, Kawasaki 0

Marusuzu Industry

Toshiba Science Museum
Yokohama, Kawasaki 2

Toshiba Science Museum

Sentos Minami ku
Yokohama, Kawasaki 1

Sentos Minami ku

Seaside Line
Yokohama, Kawasaki 10

Seaside Line

Yokohama Port Cruising (Marine Rouge)
Yokohama, Kawasaki 11

Yokohama Port Cruising (Marine Rouge)

Futako Shrine
Yokohama, Kawasaki 0

Futako Shrine

Nitta Shrine
Yokohama, Kawasaki 0

Nitta Shrine

Yoshida Bridge
Yokohama, Kawasaki 0

Yoshida Bridge

Tsurumi Shrine
Yokohama, Kawasaki 0

Tsurumi Shrine

Odori Park
Yokohama, Kawasaki 0

Odori Park

Daikoku Sea Fishing Facility
Yokohama, Kawasaki 5

Daikoku Sea Fishing Facility

Kawasaki Factory Night View Cruise
Yokohama, Kawasaki 19

Kawasaki Factory Night View Cruise

Chouja-Ana-yokoana ancient tombs
Yokohama, Kawasaki 5

Chouja-Ana-yokoana ancient tombs