Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Silk Museum
Yokohama, Kawasaki 11

Silk Museum

Yokohamabashi Shopping arcade
Yokohama, Kawasaki 0

Yokohamabashi Shopping arcade

Sacred Heart Cathedral, Yokohama
Yokohama, Kawasaki 38

Sacred Heart Cathedral, Yokohama

Kiyoken Yokohama Factoy
Yokohama, Kawasaki 5

Kiyoken Yokohama Factoy

Enokitei
Yokohama, Kawasaki 12

Enokitei

Kawasakikakou Sluice gate
Yokohama, Kawasaki 0

Kawasakikakou Sluice gate

Kureha Ecology Management, Kanagawa Office
Yokohama, Kawasaki 12

Kureha Ecology Management, Kanagawa Office

Yokohama DASKA
Yokohama, Kawasaki 0

Yokohama DASKA

Lazona Kawasaki Plaza
Yokohama, Kawasaki 4

Lazona Kawasaki Plaza

TAIKO-LAB Shin Yokohama
Yokohama, Kawasaki 8

TAIKO-LAB Shin Yokohama

Night view of Negishi bay factories
Yokohama, Kawasaki 0

Night view of Negishi bay factories

Kirin Yokohama Beer Village
Yokohama, Kawasaki 36

Kirin Yokohama Beer Village

Kaiju Sakaba Kawasaki
Yokohama, Kawasaki 0

Kaiju Sakaba Kawasaki

Pokemon Center Yokohama
Yokohama, Kawasaki 33

Pokemon Center Yokohama

NEKO-Cafe Leon
Yokohama, Kawasaki 2

NEKO-Cafe Leon