Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Maichin
Yokohama, Kawasaki 5

Maichin

Kawasaki Daishi Heiken-ji temple
Yokohama, Kawasaki 44

Kawasaki Daishi Heiken-ji temple

Sushi roll cooking class "Gururi"
Yokohama, Kawasaki 0

Sushi roll cooking class "Gururi"

Sausage Factory Yokohama
Yokohama, Kawasaki 4

Sausage Factory Yokohama

Kawasaki Korean Town (Yakiniku)
Yokohama, Kawasaki 9

Kawasaki Korean Town (Yakiniku)

Iwai Sesame Oil
Yokohama, Kawasaki 3

Iwai Sesame Oil

Tsukiyomi Shrine
Yokohama, Kawasaki 10

Tsukiyomi Shrine

Mitsui Outlet Park
Yokohama, Kawasaki 15

Mitsui Outlet Park

Yokohama Masobyo Mausoleum
Yokohama, Kawasaki 1

Yokohama Masobyo Mausoleum

InterContinental Yokohama Grand
Yokohama, Kawasaki 0

InterContinental Yokohama Grand

Migawari Fudoson Daimyo Oin Temple
Yokohama, Kawasaki 0

Migawari Fudoson Daimyo Oin Temple

Aussie Hill Grill Restaurant
Yokohama, Kawasaki 0

Aussie Hill Grill Restaurant

Yokohama Three Towers
Yokohama, Kawasaki 1

Yokohama Three Towers

Yokohama Sparkling Twilight (Oceanfront Fireworks)
Yokohama, Kawasaki 9

Yokohama Sparkling Twilight (Oceanfront Fireworks)

BOAT RACE TICKET SHOP "Boatpia Yokohama"
Yokohama, Kawasaki 0

BOAT RACE TICKET SHOP "Boatpia Yokohama"