Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Kanazawa Zoo
Yokohama, Kawasaki 20

Kanazawa Zoo

Tokara Kobo
Yokohama, Kawasaki 1

Tokara Kobo

Akiba Shrine
Yokohama, Kawasaki 0

Akiba Shrine

Night View from Bankoku Bridge
Yokohama, Kawasaki 0

Night View from Bankoku Bridge

Kiyoken
Yokohama, Kawasaki 1

Kiyoken

Ooka River Promenade
Yokohama, Kawasaki 1

Ooka River Promenade

Nogeyama Zoological Gardens
Yokohama, Kawasaki 11

Nogeyama Zoological Gardens

Sato Honjin Ato
Yokohama, Kawasaki 0

Sato Honjin Ato

Shin Yokohama Park (Chuo Hiroba)
Yokohama, Kawasaki 10

Shin Yokohama Park (Chuo Hiroba)

Kokonotui Tougei Craft
Yokohama, Kawasaki 2

Kokonotui Tougei Craft

Shirahata Hachiman Daijin Shrine
Yokohama, Kawasaki 1

Shirahata Hachiman Daijin Shrine

Shinshuji
Yokohama, Kawasaki 1

Shinshuji

SKY DUCK Yokohama (Amphibious bus)
Yokohama, Kawasaki 201

SKY DUCK Yokohama (Amphibious bus)

Kawasaki International Center
Yokohama, Kawasaki 4

Kawasaki International Center

Flair Cocktail Show (Jun Nakamura)
Yokohama, Kawasaki 0

Flair Cocktail Show (Jun Nakamura)