Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Inage Shrine
Yokohama, Kawasaki 20

Inage Shrine

Daishi Omotesando
Yokohama, Kawasaki 6

Daishi Omotesando

Kawasaki Daishi Heiken-ji temple
Yokohama, Kawasaki 15

Kawasaki Daishi Heiken-ji temple

Japan Open Air Folk House Museum
Yokohama, Kawasaki 21

Japan Open Air Folk House Museum

Fujiko F. Fujio Museum
Yokohama, Kawasaki 21

Fujiko F. Fujio Museum

Kawasaki City Greening Center
Yokohama, Kawasaki 4

Kawasaki City Greening Center

Taishi Park
Yokohama, Kawasaki 1

Taishi Park

Tama River green space
Yokohama, Kawasaki 2

Tama River green space

Kuji Entobunsui
Yokohama, Kawasaki 3

Kuji Entobunsui

Nikaryo Yousui promenade
Yokohama, Kawasaki 3

Nikaryo Yousui promenade

Kawasaki · Tsunakawa
Yokohama, Kawasaki 2

Kawasaki · Tsunakawa

The Taro Okamoto Museum Of Art
Yokohama, Kawasaki 7

The Taro Okamoto Museum Of Art

CLUB CITTA'
Yokohama, Kawasaki 8

CLUB CITTA'

Doumoto Seika Head Office (Factory)
Yokohama, Kawasaki 5

Doumoto Seika Head Office (Factory)

Exploring Ikuta Ryokuchi Park
Yokohama, Kawasaki 12

Exploring Ikuta Ryokuchi Park