• Home
  • foreign exchange bank of yokohama

The Bank of Yokohama

As of Jan.11/2018

  • ○ Exchangable
  • △ Depends on the inventory status
  • × No handling
Branch Address USD EUR CNY KPW HKD TWD GBP CAD AUD NZD THB SGD IDR MYR VND
Buy Sell Buy Sell Buy Sell Buy Sell Buy Sell Buy Sell Buy Sell Buy Sell Buy Sell Buy Sell Buy Sell Buy Sell Buy Sell Buy Sell Buy Sell
Currency Exchange Plaza Yokohama Station East Exit Porta 2-16-B1-405 Takashima, Nishi-ku, Yokohama-shi-shi × × × × × ×
Travel Center(Yokohama Ekimae Branch) 3-2 Minamisaiwai 1-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi-shi × × × × × ×
Head Office 1-1 Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Aobadai(Vending Machine) 5-1 Aobadai 2-chome, Aoba-ku, Yokohama-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Atsugi 2-1 Nakacho 2-chome, Atsugi-shi × × × × × × × × × × × × × × × ×
Chigasaki 9-16 Shineicho, Chigasaki-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Chogo 471 Shimotsuchidana, Fujisawa-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Ebina Ekimae 5-10 Ougicho, Ebina-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Fujisawachuo 22-1-101 Minamifujisawa, Fujisawa-shi × × × × × × × × × × × × × × × ×
Futamatagawa(Vending Machine) 50-14 Futamatagawa 2-chome, Asahi-ku, Yokohama-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Hadano 4-13 Sakaecho, Hadano-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Hiratsuka 1 Takaracho 1-chome, Hiratsuka-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Hiyoshi(Vending Machine) 5-2 Hiyoshi 2-chome, Kohoku-ku, Yokohama-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Isehara 2-2 Isehara 1-chome, Isehara-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Kamakura 6-21 Komachi 1-chome, Kamakura-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Kamiooka 6-1 Kamiookanishi 1-chome, Konan-ku, Yokohama-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Kanazawa Sangyo Center 5-2 Fukuura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Kannai 63 Bentendori 4-chome, Naka-ku, Yokohama-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Kawasaki 1-1 Minamimachi, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Kohoku Newtown Minami(Vending Machine) 3-1 Chigasakichuo, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Mizonokuchi 11-3 Mizonokuchi 1-chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Motomachi 186 Motomachi 5-chome, Naka-ku, Yokohama-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Musasikosugi 403 Kosugimachi 1-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Nakayama 230-2 Nakayamacho, Midori-ku, Yokohama-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Odawara 7-36 Sakaecho 2-chome, Odawara-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Ofuna 24-5 Ofuna 1-chome, Kamakura-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Sagamihara Ekimae 1-1 Sagamihara 2-chome, Chuo-ku, Sagamihara-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Shinyokohama 6-5 Shinyokohama 3-chome, Kohoku-ku, Yokohama-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Shonandai(Vending Machine) 4-5 Shounandai 1-chome, Fujisawa-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Sugita 1-1 Sugita 1-chome, Isogo-ku, Yokohama-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Totsuka 16-1 Totsukacho, Totsuka-ku, Yokohama-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Tsunashima 1-16 Tsunashimanishi 2-chome, Kohoku-ku, Yokohama-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Tsurugamine 21 Tsurugamine 2-chome, Asahi-ku, Yokohama-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Tsurumi 29-1 Tsurumichuo 1-chome, Tsurumi-ku, Yokohama-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Yamato 8-1 Yamatohigashi 1-chome, Yamato-shi × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Yokosuka 4 Wakamatsucho 2-chome, Yokosuka-shi × × × × × × × × × × × × × × × ×