Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông

Ngân hàng Yokohama

Kể từ ngày 11/1/2018

  • ○ Có thể chuyển đổi
  • △ Phụ thuộc vào tình trạng tồn kho
  • × Tạm ngưng phục vụ
Chi nhánh Địa chỉ USD EUR CNY KPW HKD TWD GBP CAD AUD NZD THB SGD IDR MYR VND
Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán
Trung tâm trao đổi ngoại tệ (Currency Exchange Plaza) Lối ra phía đông ga Yokohama 2-16-B1-405 Takashima, quận Nishi, thành phố Yokohama × × × × × ×
Trung tâm du lịch Travel Center (chi nhánh Yokohama Ekimae) 3-2 Minamisaiwai 1-chome, quận Nishi, thành phố Yokohama × × × × × ×
Trụ sở chính 1-1 Minatomirai 3-chome, quận Nishi, thành phố Yokohama × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Aobadai (Máy tự động) 5-1 Aobadai 2-chome, quận Aoba, thành phố Yokohama × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Atsugi 2-1 Nakacho 2-chome, thành phố Atsugi × × × × × × × × × × × × × × × ×
Chigasaki 9-16 Shineicho, thành phố Chigasaki × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Chogo 471 Shimotsuchidana, thành phố Fujisawa × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Ebina Ekimae 5-10 Ougicho, thành phố Ebina × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Fujisawachuo 22-1-101 Minamifujisawa, thành phố Fujisawa × × × × × × × × × × × × × × × ×
Futamatagawa(Vending Machine) 50-14 Futamatagawa 2-chome, quận Asahi, thành phố Yokohama × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Hadano 4-13 Sakaecho, thành phố Hadano × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Hiratsuka 1 Takaracho 1-chome, thành phố Hiratsuka × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Hiyoshi(Vending Machine) 5-2 Hiyoshi 2-chome, quận Kohoku, thành phố Yokohama × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Isehara 2-2 Isehara 1-chome, thành phố Isehara × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Kamakura 6-21 Komachi 1-chome, thành phố Kamakura × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Kamiooka 6-1 Kamiookanishi 1-chome, quận Konan, thành phố Yokohama × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Kanazawa Sangyo Center 5-2 Fukuura 1-chome, quận Kanazawa, thành phố Yokohama × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Kannai 63 Bentendori 4-chome, quận Naka, thành phố Yokohama × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Kawasaki 1-1 Minamimachi, quận Kawasaki, thành phố Kawasaki × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Kohoku Newtown Minami(Vending Machine) 3-1 Chigasakichuo, quận Tsuzuki, thành phố Yokohama × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Mizonokuchi 11-3 Mizonokuchi 1-chome, quận Takatsu, thành phố Kawasaki × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Motomachi 186 Motomachi 5-chome, quận Naka, thành phố Yokohama × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Musasikosugi 403 Kosugimachi 1-chome, quận Nakahara, thành phố Kawasaki × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Nakayama 230-2 Nakayamacho, quận Midori, thành phố Yokohama × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Odawara 7-36 Sakaecho 2-chome, thành phố Odawara × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Ofuna 24-5 Ofuna 1-chome, thành phố Kamakura × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Sagamihara Ekimae 1-1 Sagamihara 2-chome, quận Chuo, thành phố Sagamihara × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Shinyokohama 6-5 Shinyokohama 3-chome, quận Kohoku, thành phố Yokohama × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Shonandai(Vending Machine) 4-5 Shounandai 1-chome, thành phố Fujisawa × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Sugita 1-1 Sugita 1-chome, quận Isogo, thành phố Yokohama × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Totsuka 16-1 Totsukacho, quận Totsuka, thành phố Yokohama × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Tsunashima 1-16 Tsunashimanishi 2-chome, quận Kohoku, thành phố Yokohama × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Tsurugamine 21 Tsurugamine 2-chome, quận Asahi, thành phố Yokohama × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Tsurumi 29-1 Tsurumichuo 1-chome, quận Tsurumi, thành phố Yokohama × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Yamato 8-1 Yamatohigashi 1-chome, thành phố Yamato × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Yokosuka 4 Wakamatsucho 2-chome, thành phố Yokosuka × × × × × × × × × × × × × × × ×