ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว

ธนาคารแห่งโยโกฮะมะ

ใน 11-01-2018

  • ○ สามารถเเลกเปลี่ยนได้
  • △ ขึ้นอยู่กับสถานะสินค้าคงเหลือ
  • × ไม่สามารถจัดการได้
สาขา ที่อยู่ USD EUR CNY KPW HKD TWD GBP CAD AUD NZD THB SGD IDR MYR VND
ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย
ลาซ่าแลกเปลี่ยนเงินตรา สถานีโยโกฮะมะ ทางออกพอร์ต้าตะวันออก 2-16-B1-405 ทะคะชิมะ,นิชิคุ, โยโกฮะมะ-ชิ-ชิ × × × × × ×
ศูนย์การท่องเที่ยว (สาขาโยโกฮะม เอคิเม) 3-2 มินะมิไซไว, 1-โชะเมะ, นิชิคุ, โยโกฮะมะ-ชิ-ชิ × × × × × ×
สำหนักงานใหญ่ 1-1 มนะโตะมิไร 3-โชะเมะ, นิชิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
อะโอะบะได (เครื่องอัตโนมัติ) 5-1 อะโอะบะได 2-โชะเมะ, อะโอะบะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
อะซึตกิ 2-1 นะคะโชะ 2-โชะเมะ, อะซึตงิ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × ×
ชิกะสะกิ 9-16 ชิเนโชะ, ชิงะสะกิ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
โชะโกะ 471 ชิโมะซึตชิดะนะ, ฟูจิสะวะ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
เอะบินะ เอะคิเม 5-10 โออุงิโชะ, เอะบินะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ฟูจิสะวะชุโอะ 22-1-101 มินะมิฟูจิสะวะ, ฟูจิสะวะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × ×
ฟุทะมะทะงะวะ (เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ) 50-14 ฟุทะมะทะงะวะ 2-โชะเมะ, อะสะชิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ฮะดะโนะ 4-13 สะคะเอะโชะ, ฮะดะโนะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ฮิระซึตกะ 1 ทะคะระโชะ 1-โชะเมะ, ฮิระซึตคะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ฮิโยะชิ (เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ) 5-2 ฮิโยะชิ 2-โชะเมะ, โคะโฮะคุ-คุ, โยโกฮะมะชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
อิเสะฮะระ 2-2 อิเสะฮะระ 1-โชะเมะ, อิเสะฮะระ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
คามาคุระ 6-21 โคะมะชิ 1-โชะเมะ, คามคคุระ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
คะมิโอโอะกะ 6-1 คะมิโอโอะคะนชิ 1-โชะเมะ, โคะนัน-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
คะนะสะวะ ซานเกียว เซ็นเตอร์ 5-2 ฟุคุอุระ 1-โชะเมะ, คะนะสะวะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
คันไน 63 เบ็นเท็นโดะริ 4-โชะเมะ, นะคะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
คาวาสะกิ 1-1 มินะมิมะชิ, คะวะสะกิ-คุ, คะวะสะกิ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
โคะโฮะกุ นิวเทาว์น มินะมิ (เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ) 3-1 ชิงะสะกิโชอุ ซึตสุคิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
มิโสะโนคุชิ 11-3 มิโซะโนะคุชิ 1-โชะเมะ, ทะคะซึต-คุ, คะวะสะกิ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
โมะโตะมะชิ 186 โมะโตะมะชิ 5-โชะเมะ, นะคะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
สะสิโคะสุกิ 403 โคะสุงิมะชิ 1-โชะเมะ, นะคะฮะระ-คุ, คะวะสะกิ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
นะคะยะมะ 230-2 นะคะยะมะโชะ, มิโดะริ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
โอดะวะระ 7-36 สะคะเอะโชะ 2-โชะเมะ, โอดะวะระ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
โอะฟุเนะ 24-5 โอะฟุนะ 1-โชะเมะ, คามาคุระ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
สะกะมิฮะระ เอะคิเม 1-1 สะกะมิฮะระ 2-โชะเมะ, ชุโอะ-คุ, สะกะมิฮะระ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ชินโยโกฮะมะ 6-5 ชินโยโกฮะมะ 3-โชะเมะ, โคะโฮะคุ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
โชนันได (เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ) 4-5 โชะอุนีนได 1-โชะเมะ, ฟูจิสะวะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
สุกิตะ 1-1 สุกิตะ 1-โชะเมะ, อิโสะโฮะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
โทะซึตกะ 16-1 โทะซึตคะโชะ โทะซึตคะ-คุ,โยโกฮะมะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ซึตนะชิมะ 1-16 ซึตนะชิมะนิชิ 2-โชะเมะ, โคะโฮะคุ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ซึตรุงะมิเนะ 21 ซึตรุงะมิเนะ 2-โชะเมะ, อะสะฮิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ซึตรุมิ 29-1 ซึตรุมิโชะอุ 1-โชะเมะ, ซึตรุมิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ยะมะโตะ 8-1 ยะมะโตะฮิกะชิ 1โชะเมะ, ยะมะโต-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
โยะโคะสุกะ 4 วะคะมัตซึตโชะ 2-โชะเมะ, โยโกสุกะ-ชิ × × × × × × × × × × × × × × × ×