Yokosuka,Miura

Kamakura Prince Hotel
Yokosuka, Miura

Kamakura Prince Hotel

Shonan Village Center
Yokosuka, Miura

Shonan Village Center

Kamakura Performing Arts Center
Yokosuka, Miura

Kamakura Performing Arts Center

Kamakurabori Assembly Hall
Yokosuka, Miura

Kamakurabori Assembly Hall

Yokosuka Research Park (YRP Center No.1 Building)
Yokosuka, Miura

Yokosuka Research Park (YRP Center No.1 Building)

KOTOWA Kamakura Tsurugaoka Kaikan
Yokohama, Kawasaki

KOTOWA Kamakura Tsurugaoka Kaikan

Kamakura Park Hotel
Yokosuka, Miura

Kamakura Park Hotel