Skip to main content
Travel Trade & Media
San-no Torii Gate

San-no Torii Gate

2-1-31, Yukinoshita, Kamakura City, Kanagawa
Map of San-no Torii Gate
  • ENOSHIMA-KAMAKURA FREEPASS , ENOSHIMA 1-DAY PASSPORT ENO=PASS +4

San-no Torii Gate (the third torii gate) stands at the entrance of Tsurugaoka Hachimangu Shrine.

Essential Information

Admission fees

Free

Access

Kamakura Station, JR Yokosuka Line, Enoshima Electric Railway Line

Explore the Surroundings

You might also like

Taiko Bridge

Taiko Bridge

Kamakura
HAKKODO

HAKKODO

Kamakura
Ebisuya Rickshaw (Kamakura branch)

Ebisuya Rickshaw (Kamakura branch)

Kamakura
Kamakura Benzaiten-sha Shrine

Kamakura Benzaiten-sha Shrine

Kamakura