ข้อมูลทั่วไป

ประตูโทริ ซาน-โนะ (ประตูโทริที่สาม) ตั้งอยู่ตรงทางเข้าศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-1, ยุคิโนะชิตะ, คามาคุระ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีคามาคุระ รถไฟสายเจอาร์ โยโกสุกะ

เวลาทำการ

-

วันหยุดทำการ

-

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย