Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Ashigari-go Seto Residence

Ashigari-go Seto Residence

Ten-en Hiking

Ten-en Hiking

Jogashima Cycling (Miura Rent-a-Cycle)

Jogashima Cycling (Miura Rent-a-Cycle)

Sakaigawa cycling road

Sakaigawa cycling road

Mount Hakusan Junrei Peak Hiking Course (Junrei Peak・Monomi Peak・Mujinazaka Peak)

Mount Hakusan Junrei Peak Hiking Course (Junrei Peak・Monomi Peak・Mujinazaka Peak)

Imada resting place

Imada resting place

Mount Kintoki

Mount Kintoki

Hakone Mountain Bike Cruising Tour

Hakone Mountain Bike Cruising Tour

Kaiseimizube Sports Park

Kaiseimizube Sports Park

Ikemine Hiking Course

Ikemine Hiking Course

Field Athletic Yokohama Tsukushino Course

Field Athletic Yokohama Tsukushino Course

SNOVA SHIN-YOKOHAMA

SNOVA SHIN-YOKOHAMA

Miura cycling (Urari rental bicycle)

Miura cycling (Urari rental bicycle)

Bird Pond

Bird Pond

Beach Hayama Outdoor Fitness Club

Beach Hayama Outdoor Fitness Club