Hashirimizu Shrine

Yokosuka, Miura 30m

Overview

A shrine worshipping Yamato Takeru no Mikoto and his wife Oto Tachibana Hime.

Detailed information

Address

2-12-5, Hayamizu, Yokosuka City, Kanagawa

Photos

Kannonzaki Keikyu Hotel
Yokosuka, Miura

Kannonzaki Keikyu Hotel

Kannonzaki Boardwalk
Yokosuka, Miura

Kannonzaki Boardwalk

Acquamare
Yokosuka, Miura

Acquamare

Yokosuka Museum of Art
Yokosuka, Miura

Yokosuka Museum of Art