Hashirimizu Shrine

Yokosuka, Miura 30m

Overview

A shrine worshipping Yamato Takeru no Mikoto and his wife Oto Tachibana Hime.

Detailed information

Address

2-12-5, Hayamizu, Yokosuka City, Kanagawa

Photos

Kannonzaki Keikyu Hotel
Yokosuka, Miura 2

Kannonzaki Keikyu Hotel

Kannonzaki Boardwalk
Yokosuka, Miura 10

Kannonzaki Boardwalk

Acquamare
Yokosuka, Miura 0

Acquamare

Yokosuka Museum of Art
Yokosuka, Miura 2

Yokosuka Museum of Art