Chigasaki

Chigasaki

Chigasaki Southern C
Shonan Area

Chigasaki Southern C

Eboshi Rock Leisure Cruise
Shonan Area

Eboshi Rock Leisure Cruise

Shonan Shirasu (boiled whitebait)
Shonan Area

Shonan Shirasu (boiled whitebait)