แกงโยโกซึตกะ นาวี

คำอธิบาย

กล่าวกันว่าแกงกะหรี่โยโกสุกะ ไคกุน นี้ เป็นรากฐานของแกงกะหรี่ญี่ปุ่น โยโกสุกะเป็นเมืองที่เติบโตจากกองทัพเรือ และกล่าวกันว่าอาหารตะวันตกได้คิดค้นขึ้นจากสหราชอาณาจักร เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาสุขภาพของลูกเรือในระหว่างการเดินทางระยะยาว กองทัพเรืออังกฤษกินแกงกระหรี่กับขนมปัง แต่กองทัพเรือญี่ปุ่นไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับแกงกระหรี่นั้นได้ จึงมีการปรับปรุงแกงขึ้นนิดหน่อย ด้วยการเติมแป้งให้น้ำแกงเข้มข้นขึ้น และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการกินข้าวกับแกงกระหรี่ขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ่น
เทศกาลโยโกสุกะ เคอร์รี่
โยโกะสุกะ· มิอุระ

เทศกาลโยโกสุกะ เคอร์รี่

HUNGRYS
โยโกะสุกะ· มิอุระ

HUNGRYS

โดบุยตะ-โชคุโดะ เพรี
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โดบุยตะ-โชคุโดะ เพรี

เมนูแนะนำพิเศษ