อาหารจากคานากา

เมนูแนะนำ

ฉันขอแนะนำอาหารกูร์เมต์ยอดนิยมในจังหวัดคะนะงะวะ คะนะงะวะตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงโตเกียว ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากเขตมหานคร นับตั้งแต่เริ่มเปิดการค้ากับต่างประเทศในปี 1859 ได้มีการพัฒนวัฒนธรรมอาหารขึ้นจากทั่วโลก นอกจากนี้ในจังหวัดยังมีอ่าวสองอ่าว อ่าวโตเกียวและอ่าวสะกะมิ และภูเขาทันสะวะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตก และเป็นพื้นที่ที่ดี ที่สัตว์และพืชสามารถเจริญเติบโตในสภาพอากาศที่สมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลาย

Powered by:

มิสะกิ ทูน่า
โยโกะสุกะ· มิอุระ 18

มิสะกิ ทูน่า

พิพิธภัณฑ์ซุสุฮิโระ คะมะโบะโคะ (อาหารจานปลานึ่ง)
พื้นที่ทางตะวันตก 10

พิพิธภัณฑ์ซุสุฮิโระ คะมะโบะโคะ (อาหารจานปลานึ่ง)

เทศกาลโยโกสุกะ เคอร์รี่
โยโกะสุกะ· มิอุระ 13

เทศกาลโยโกสุกะ เคอร์รี่

คาวาสะกิ ไดชิ (ถนนนะคะมิเสะ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 8

คาวาสะกิ ไดชิ (ถนนนะคะมิเสะ)

อะซึตงิ ชิโระโคะโระ โฮโมะเนะ
พื้นที่ใจกลาง 18

อะซึตงิ ชิโระโคะโระ โฮโมะเนะ

ประสบการณ์ตัดลูกกวาด(สำนักงานใหญ่ทั่วไปมัตซึยะ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

ประสบการณ์ตัดลูกกวาด(สำนักงานใหญ่ทั่วไปมัตซึยะ)

โยะชิมุระยะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

โยะชิมุระยะ

โทะบิโชะ ฮอนเท็น
พื้นที่โชะนัน 8

โทะบิโชะ ฮอนเท็น