อาหารจากคานากา

เมนูแนะนำ

ฉันขอแนะนำอาหารกูร์เมต์ยอดนิยมในจังหวัดคะนะงะวะ คะนะงะวะตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงโตเกียว ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากเขตมหานคร นับตั้งแต่เริ่มเปิดการค้ากับต่างประเทศในปี 1859 ได้มีการพัฒนวัฒนธรรมอาหารขึ้นจากทั่วโลก นอกจากนี้ในจังหวัดยังมีอ่าวสองอ่าว อ่าวโตเกียวและอ่าวสะกะมิ และภูเขาทันสะวะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตก และเป็นพื้นที่ที่ดี ที่สัตว์และพืชสามารถเจริญเติบโตในสภาพอากาศที่สมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลาย
มิสะกิ ทูน่า

มิสะกิ ทูน่า

พิพิธภัณฑ์ซุสุฮิโระ คะมะโบะโคะ (อาหารจานปลานึ่ง)

พิพิธภัณฑ์ซุสุฮิโระ คะมะโบะโคะ (อาหารจานปลานึ่ง)

เทศกาลโยโกสุกะ เคอร์รี่

เทศกาลโยโกสุกะ เคอร์รี่

คาวาสะกิ ไดชิ (ถนนนะคะมิเสะ)

คาวาสะกิ ไดชิ (ถนนนะคะมิเสะ)

อะซึตงิ ชิโระโคะโระ โฮโมะเนะ

อะซึตงิ ชิโระโคะโระ โฮโมะเนะ

ประสบการณ์ตัดลูกกวาด

ประสบการณ์ตัดลูกกวาด

โยะชิมุระยะ

โยะชิมุระยะ

โทะบิโชะ ฮอนเท็น

โทะบิโชะ ฮอนเท็น