ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว

ขนบธรรมเนียมและมารยาทญี่ปุ่น

กิริยามารยาทและขนบธรรมเนียมในญี่ปุ่น

แม้ว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับความคาดหวังว่าจะสามารถทำอะไรได้ถูกต้องทั้งหมด แต่ว่าการเคารพขนบธรรมเนียมท้องถิ่นและการพยายามใช้กิริยามารยาทที่ถูกต้องจะช่วยทั้งในการสร้างความประทับใจแก่คนท้องถิ่นและในการหลีกเลี่ยงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำและคำชี้แนะทั่วไปเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับกิริยามารยาทที่ถูกต้อง และการทำความเข้าใจถึงขนบธรรมเนียมท้องถิ่นในญี่ปุ่น