โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว

ขนบธรรมเนียมและมารยาทญี่ปุ่น

กิริยามารยาทและขนบธรรมเนียมในญี่ปุ่น

แม้ว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับความคาดหวังว่าจะสามารถทำอะไรได้ถูกต้องทั้งหมด แต่ว่าการเคารพขนบธรรมเนียมท้องถิ่นและการพยายามใช้กิริยามารยาทที่ถูกต้องจะช่วยทั้งในการสร้างความประทับใจแก่คนท้องถิ่นและในการหลีกเลี่ยงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำและคำชี้แนะทั่วไปเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับกิริยามารยาทที่ถูกต้อง และการทำความเข้าใจถึงขนบธรรมเนียมท้องถิ่นในญี่ปุ่น

จุดหมายปลายทางที่เกี่ยวข้อง

ศาลเจ้าอินะเงะ

ศาลเจ้าอินะเงะ

30 คาวาซากิ
วัดคะวะสะกิ ไดชิ เฮเก็น-จิ

วัดคะวะสะกิ ไดชิ เฮเก็น-จิ

30 คาวาซากิ
ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

30 โยโกฮามา
วัดฮะเซะ-เดะระ

วัดฮะเซะ-เดะระ

45 คามาคุระ