แผนการเดินทาง

ทัวร์ทางทะเลผ่านโยโกสุกะ: สำรวจชายทะเลและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลอเมริกัน

โยโกสุกะเป็นเมืองท่าที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมิอุระทางตอนใต้ของคานากาวะ ที่มีมรดกทางทะเลอันยาวนาน นัก...

ทัวร์ทางทะเลผ่านโยโกสุกะ: สำรวจชายทะเลและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลอเมริกัน

สำรวจโยโกฮามะ: วันแห่งการเดินช้อปปิ้งตามร้านต่างๆ, เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และทานอาหารอร่อยๆ

หากต้องการทำความเข้าใจและชื่นชมบรรยากาศของโยโกฮามะอย่างแท้จริง ควรเดินไปยังอาคะเรนกะ โซโกะ จากสถา...

สำรวจโยโกฮามะ: วันแห่งการเดินช้อปปิ้งตามร้านต่างๆ, เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และทานอาหารอร่อยๆ