ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ข่าวสารล่าสุด · 10 มีนาคม 2566

มาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัย

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการประกาศยกเลิกมาตรการบังคับการสวมใส่หน้ากากอนามัยสำหรับสาธารณชนโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่...

ข่าวสารล่าสุด · 30 กันยายน 2565

ท่องเที่ยวไปรอบๆ

ด้วยจุดหมายปลายทางที่หลากหลาย มีตั้งแต่สถาปัตยกรรมแบบโบราณของคามาคุระ...

1 - 10 ของ 23 ผล