โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว

นโยบายเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์

ข้อความ, ภาพประกอบ, ภาพถ่าย, วิดีโอและข้อมูลอื่นๆ ที่โพสต์ในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เนื้อหาจะต้องไม่ถูกคัดลอก หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดเช่น "" การคัดลอกเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล "" และ "" การอ้างอิง ""

กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเว็ปไซต์ล่วงหน้า หากต้องการใช้เนื้อหา เช่นการพิมพ์ซ้ำในหนังสือ (โปรดทราบว่าการใช้วัสดุลิขสิทธิ์ อาจมีค่าธรรมเนียมการใช้ หรืออาจไม่ได้รับอนุญาติ เนื่องจากจังหวัดคะนะงะวะไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และด้วยเหตุผลอื่น ๆ )

หมายเหตุ

ข้อมูลที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมมากอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตามไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีความถูกต้องหรือครบถ้วนที่สุด จังหวัดคะนะงะวะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่ผู้ใช้นำข้อมูลที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์ไปใช้ นอกจากนี้เนื้อหาในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการเก็บข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ (Cookie)

(Link)

ผู้ดูแลเว็ปไซต์

  • ชื่อ: เทศบาลจังหวัดคะนะงะวะ
  • ที่อยู่: 1, นิฮอน-โอะโดะริ, นะคะคุ, โยโกฮะมะ-ชิ จังหวัดคะนะงะวะ ประเทศญี่ปุ่น
  • โทร: + 81-45-210-1111