Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สวนผลไม้โอะอิโซะ/เก็บส้มมิกัน

สวนผลไม้โอะอิโซะ/เก็บส้มมิกัน

เพลิดเพลินกับรสชาติอันหลากหลายของโชะนัน และเก็บส้มมิกันได้ที่นี่

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ
  • Contact each orchard (Mid Oct. ~ early Dec.)

ระยะเวลา : 2ชม

สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

เก็บส้มเขียวหวานที่ฮิจิคาตะ-คันคิซึเอ็น

เก็บส้มเขียวหวานที่ฮิจิคาตะ-คันคิซึเอ็น

พื้นที่โชะนัน
เก็บส้มแมนดารินที่โชนัน-นิโนะมิยะ

เก็บส้มแมนดารินที่โชนัน-นิโนะมิยะ

พื้นที่โชะนัน
ศาลเจ้าชินเม

ศาลเจ้าชินเม

พื้นที่โชะนัน
ทุ่งเนินดอกไม้บาน

ทุ่งเนินดอกไม้บาน

พื้นที่โชะนัน

รูปถ่าย