สวนผลไม้โอะอิโซะ/เก็บส้มมิกัน

พื้นที่โชะนัน2ชม

รายละเอียด

เพลิดเพลินกับรสชาติอันหลากหลายของโชะนัน และเก็บส้มมิกันได้ที่นี่

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โอะอิโสะ-มะชิ, นะคะ-กุน,จังหวัดคะนะงะวะ

เวลาทำการ

Contact each orchard (Mid Oct. ~ early Dec.)

รูปถ่าย

เก็บส้มแมนดารินที่โชนัน-นิโนะมิยะ

เก็บส้มแมนดารินที่โชนัน-นิโนะมิยะ

ศาลเจ้าชินเม

ศาลเจ้าชินเม

สวนเสะเสะระงิ

สวนเสะเสะระงิ

สวนผลไม้นิโนะมิยะ

สวนผลไม้นิโนะมิยะ