Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Kumasasanomine

Kumasasanomine

Inukoeji

Inukoeji

Yadaone Fork

Yadaone Fork

Hinokihoramaru

Hinokihoramaru

Fudoujiri Valley (Fudoujiri Clear Streams)

Fudoujiri Valley (Fudoujiri Clear Streams)

Shonandaira Resthouse

Shonandaira Resthouse

Gyojagatake

Gyojagatake

Sannoto

Sannoto

Mount Shindainichi

Mount Shindainichi

Karasuoyama

Karasuoyama

Tounodake

Tounodake

Ninotou

Ninotou

Hinata-yakushi hiking

Hinata-yakushi hiking

Tachibana Onsen Tachibana-yu

Tachibana Onsen Tachibana-yu

Yamakita machi Health and welfare center Sakurano yu(cherry blossoms)

Yamakita machi Health and welfare center Sakurano yu(cherry blossoms)