Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Beach Hayama Outdoor Fitness Club
Yokosuka, Miura 4

Beach Hayama Outdoor Fitness Club

Hayama park
Yokosuka, Miura 5

Hayama park

Hayama Sunday Morning Market
Yokosuka, Miura 0

Hayama Sunday Morning Market

Fishermen's dish (Minshuku Hara (inn))
Yokosuka, Miura 22

Fishermen's dish (Minshuku Hara (inn))

Kuroba Tei
Yokosuka, Miura 3

Kuroba Tei

Jogashima
Yokosuka, Miura 96

Jogashima

Morito daimyojin
Yokosuka, Miura 19

Morito daimyojin

Umanose Doumon (Horseback rock gate)
Yokosuka, Miura 10

Umanose Doumon (Horseback rock gate)

Tsurugizaki Lighthouse
Yokosuka, Miura 4

Tsurugizaki Lighthouse

Chojagasaki Kaigan
Yokosuka, Miura 8

Chojagasaki Kaigan

Miyagawa Park
Yokosuka, Miura 4

Miyagawa Park

The Museum of Modern Art, Hayama
Coupon
Yokosuka, Miura 13

The Museum of Modern Art, Hayama

Jogashima Lighthouse
Yokosuka, Miura 20

Jogashima Lighthouse

Honzuiji
Yokosuka, Miura 2

Honzuiji

Arai Castle Ruins Park
Western Area 2

Arai Castle Ruins Park