ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว

วัดและศาลเจ้าในคานากาวะ

Filters

ได้ผลลัพธ์ทั้งหมด228

ไม่มีรูปภาพ

วัดคุฮนจิ

คามาคุระ
วัดฮาคุซัง โทะโคะเซ็น (วัดหลักของสำนักเคนโชะจิแห่งนิกายรินไซ)

วัดฮาคุซัง โทะโคะเซ็น (วัดหลักของสำนักเคนโชะจิแห่งนิกายรินไซ)

โยโกฮามา
อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)

อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)

คาวาซากิ
วัดเอ็นซึตอุจิ

วัดเอ็นซึตอุจิ

ยามาคิตะ
เทศกาลฤดูร้อนคะมิมิโสะ

เทศกาลฤดูร้อนคะมิมิโสะ

ซุากามิฮาระ
โฮะอุโซะอุอิน

โฮะอุโซะอุอิน

โอดาวาระ
ศาลเจ้าคามาคุระ-กุ

ศาลเจ้าคามาคุระ-กุ

คามาคุระ
ศาลเจ้าคาวาวะ

ศาลเจ้าคาวาวะ

นิโนะมิยะ
ศาลเจ้าฮะคุซาน

ศาลเจ้าฮะคุซาน

ฟูจิซาว่า
วัดชินโทะคุ-จิ

วัดชินโทะคุ-จิ

ฟูจิซาว่า
ศาลเจ้าอิงะมิ

ศาลเจ้าอิงะมิ

โอดาวาระ
ต้นกิงโกะใหญ่

ต้นกิงโกะใหญ่

คามาคุระ
วัดเอ็น'โนะ-จิ

วัดเอ็น'โนะ-จิ

คามาคุระ
คะวะนะ โงะเร จินยะ

คะวะนะ โงะเร จินยะ

ฟูจิซาว่า
ต้นวิปปิ้งซากุระ โชะโคะซาน โชะไท-จิ(ต้นซากุระ)

ต้นวิปปิ้งซากุระ โชะโคะซาน โชะไท-จิ(ต้นซากุระ)

โอดาวาระ
วัดเมียวฮอน-จิ

วัดเมียวฮอน-จิ

คามาคุระ
โคะเมียว-จิ

โคะเมียว-จิ

ฮิราสึกะ
วัดนอะชิโฮ-จิ

วัดนอะชิโฮ-จิ

ฟูจิซาว่า
โคะเซ็นจิ (ประสบการณ์ทำสมาธิแบบซาเซ็น)

โคะเซ็นจิ (ประสบการณ์ทำสมาธิแบบซาเซ็น)

ซามุคาวะ
วัดโชะกัน-จิ

วัดโชะกัน-จิ

ฮิราสึกะ

181 - 200 ของ 228 ผล