Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông

Đền & Điện thờKanagawa

Filters

227 Nơi đến

Đền Hakusan Tokozen (Đền chính của trường Kenchoji thuộc phái Rinzai)

Đền Hakusan Tokozen (Đền chính của trường Kenchoji thuộc phái Rinzai)

Yokohama
Chùa Asao Fudo-in (Tokusa Fudo)

Chùa Asao Fudo-in (Tokusa Fudo)

Kawasaki
Chùa Entsuu

Chùa Entsuu

Yamakita
Lễ hội mùa hè Kamimizo

Lễ hội mùa hè Kamimizo

Sagamihara
Housouin

Housouin

Odawara
Đền Kamakura-gu

Đền Kamakura-gu

Kamakura
Đền Kawawa

Đền Kawawa

Ninomiya
Đền Hakusan

Đền Hakusan

Fujisawa
Chùa Shintoku

Chùa Shintoku

Fujisawa
Đền Igami

Đền Igami

Odawara
Cây bạch quả khổng lồ

Cây bạch quả khổng lồ

Kamakura
Chùa En'nō

Chùa En'nō

Kamakura
Đền Kawana Gorei

Đền Kawana Gorei

Fujisawa
Cây anh đào cành rủ ở chùa Chōkōzan Shōtai

Cây anh đào cành rủ ở chùa Chōkōzan Shōtai

Odawara
Chùa Myōhon

Chùa Myōhon

Kamakura
Chùa Komyo

Chùa Komyo

Hiratsuka
Chùa Eishou

Chùa Eishou

Fujisawa
Chùa Kozen (Trải nghiệm tọa thiền)

Chùa Kozen (Trải nghiệm tọa thiền)

Samukawa
Chùa Shogan

Chùa Shogan

Hiratsuka
Đền Utsumochi

Đền Utsumochi

Fujisawa

181 - 200 của 227 các kết quả