ข้อมูลทั่วไป

สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งจุดชมวิวทั้ง 8 ของฮิรัตซึตกะ และเป็นสถานที่อันดับที่ 7 ของเส้นทางแสวงบุญบันโดะ 33 แห่ง รูปปั้นแคนนอน (เจ้าแม่กวนอิม) แห่งซูชินั้นมีค่ามาก และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ นอกจากนี้สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญหลายอย่างของจังหวัดและของเมือง ก็เก็บรักษาไว้ที่นี่

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

896 มินะมิคะนะเมะ, ฮิรัตซึตกะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเจอาร์ โทะไคโดะ สถานีฮิรัตซึตกะ

รูปถ่าย

สวนน้ำคานาเมะ
พื้นที่โชะนัน

สวนน้ำคานาเมะ

สวนซึตคะโคะชิ ทุมุลัส
พื้นที่โชะนัน

สวนซึตคะโคะชิ ทุมุลัส

คิสะวะ ฮัคเค (เนินเขาเมะงุมมิงะ โอะกะ)
พื้นที่โชะนัน

คิสะวะ ฮัคเค (เนินเขาเมะงุมมิงะ โอะกะ)

คิสะวะ ฮัคเค (โรงเรียนประถมคิสะวะ)
พื้นที่โชะนัน

คิสะวะ ฮัคเค (โรงเรียนประถมคิสะวะ)