ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว

วัดและศาลเจ้าในคานากาวะ

Filters

ได้ผลลัพธ์ทั้งหมด228

ศาลเจ้าอุตซึตโมะชิ

ศาลเจ้าอุตซึตโมะชิ

ฟูจิซาว่า
ศาลเจ้าเซนิอาราอิเบ็นไซเท็น อุกาฟุกุ

ศาลเจ้าเซนิอาราอิเบ็นไซเท็น อุกาฟุกุ

คามาคุระ
เอะโชะ-จิ

เอะโชะ-จิ

คามาคุระ
วัดโจะอุเอ-จิ

วัดโจะอุเอ-จิ

โอดาวาระ
วัดโกคุระคุ-จิ

วัดโกคุระคุ-จิ

คามาคุระ
ศาลเจ้าโซะกะ

ศาลเจ้าโซะกะ

โอดาวาระ
มันโชะจิ

มันโชะจิ

โยโกะสึกะ
สะพานไทโกะ

สะพานไทโกะ

คามาคุระ
วัดโซะจิ-จิ ซานโดะ

วัดโซะจิ-จิ ซานโดะ

โยโกฮามา
ไม่มีรูปภาพ

ศาลเจ้าคามาคุระยามะ

คามาคุระ
ศาลเจ้าอะวะชิมะ

ศาลเจ้าอะวะชิมะ

โยโกะสึกะ
วัดโฮะโคะคุ-จิ

วัดโฮะโคะคุ-จิ

คามาคุระ
ศาลเจ้าเซะโตะ

ศาลเจ้าเซะโตะ

โยโกฮามา
เทศกาลโคมไฟโอยามะ (เอะ-โทโระ มัตสึริ)

เทศกาลโคมไฟโอยามะ (เอะ-โทโระ มัตสึริ)

อิเซะฮะระ
โทะคุเซ็นจิ

โทะคุเซ็นจิ

โยโกฮามา
ศาลเจ้าทะชิบะนะ และหลุมฝังศพโบราณฟูจิมิได

ศาลเจ้าทะชิบะนะ และหลุมฝังศพโบราณฟูจิมิได

คาวาซากิ
ศาลเจ้าคิฟุเนะ

ศาลเจ้าคิฟุเนะ

มานาซุรุ
วัดโทกาคุอิน (วัดดอกกุหลาบพันปี)

วัดโทกาคุอิน (วัดดอกกุหลาบพันปี)

คาวาซากิ
ไม่มีรูปภาพ

ศาลเจ้า อิเซฮาระดาอิ

อิเซะฮะระ
ศาลเจ้าชินเม

ศาลเจ้าชินเม

นิโนะมิยะ

201 - 220 ของ 228 ผล