ศาลเจ้าอุตซึตโมะชิ

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองฟูจิสะวะ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในบริเวณนี้ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน Sadatoki Houjo ได้บริจาคอาคารหลักให้แก่ศาลเจ้าในสมัยคามาคุระ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3012 อุชิโมะโดะริ, ฟูจิสะวะ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโซะเทะซึต อิซุมิโนะ สถานีโชนันได

เวลาทำการ

ต้องมีการคอนเฟิร์ม

วันหยุดทำการ

ต้องมีการคอนเฟิร์ม

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

ร้านขายเนื้อหมูคะเนะโกะ (หมูโคะอุซะ)
พื้นที่โชะนัน

ร้านขายเนื้อหมูคะเนะโกะ (หมูโคะอุซะ)

เอ็นโดะ มะโฮะโระบะ-โนะ-สะโตะ
พื้นที่โชะนัน

เอ็นโดะ มะโฮะโระบะ-โนะ-สะโตะ

เทศกาลถ่านไม้ไผ่เอ็นโดะ
พื้นที่โชะนัน

เทศกาลถ่านไม้ไผ่เอ็นโดะ

เทศกาลดอกลิลลี่แมงมุมแดง ค่อยเดะงะวะ
พื้นที่โชะนัน

เทศกาลดอกลิลลี่แมงมุมแดง ค่อยเดะงะวะ