ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าคามาคุระ-กุ

ศาลเจ้าคามาคุระ-กุ

ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าแห่งรัชสมัยเจ้าชายชินโนะ โมรินากะ พระราชโอรสของจักรพรรดิโกะไดโกะ ผู้ซึ่งทุ่มเทในการโค่นล้มการปกครองของโชกุนคามาคุระ โดยในปี 1869 จักรพรรดิเมจิได้สร้างศาลเจ้าขึ้นที่สถานที่ที่เจ้าชายโมรินากะสิ้นพระชนม์ และตั้งชื่อว่า "ศาลเจ้าคามาคุระ" เพื่อเป็นเกียรติแก่เขา

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

9: 30 ~ 16: 30 (ทางเข้าค่าธรรมเนียมก่อน 16:00 น.)
เปิดตลอดทั้งปี

ช่วงเวลา

30นาที

ค่าเข้า

เทรเชอร์ฮอลล์
อายุมากกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น: 300 เยน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา: 150 เยน

การเข้าถึง

เจอาร์ โยโกสุกะ สถานีคามาคุระ

สถานที่ที่มีให้บริการ
  • รองรับเก้าอี้รถเข็น

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โรงแรมคามาคุระ โคคอน

โรงแรมคามาคุระ โคคอน

คามาคุระ
ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน

คามาคุระ
วัดสุงิโมะโตะ-เดะระ

วัดสุงิโมะโตะ-เดะระ

คามาคุระ
หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ

หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ

คามาคุระ