โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)

อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)

เป็นที่รู้จักกันว่ามีไว้สำหรับป้องกันภัยจากไฟไหม้ ความปลอดภัย และความเจ็บป่วย

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สายโอะดะคิว สถานีคะคิโอะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

บ้านพักของ คะเม โระคุโระ

บ้านพักของ คะเม โระคุโระ

15 คาวาซากิ
ศาลเจ้าซึตคิโยะมิ

ศาลเจ้าซึตคิโยะมิ

30 คาวาซากิ
ศาลเจ้าอะคิบะ

ศาลเจ้าอะคิบะ

15 คาวาซากิ
วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ

วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ

30 คาวาซากิ