โคะเซ็นจิ (ประสบการณ์ทำสมาธิแบบซาเซ็น)

พื้นที่โชะนัน 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ที่โคะเซ็นจิ คุณสัมผัสกับประสบการณ์การทำสมาธิแบบเซน ซึ่งมีบริการในภาษาอังกฤษ วัดก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายของสมัย Warring States และฮอนซอนของวัดสร้างขึ้นในสมัย Azuchi-Momoyama

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1785 มิยะยะมะ, สะมุคะวะ-มะชิ, โคะซาน-กุน, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเจอาร์สะกะมิ สถานีมิยะมะ

รูปถ่าย

ศาลเจ้าสะมุคะวะ
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้าสะมุคะวะ

สะมุคะวะ เซ็นเตอร์ พาร์ค (จุดโชคดี: ประตูศาลเจ้าโอะโตะริอิ  และ ภูเขาฟูจิ)
พื้นที่โชะนัน

สะมุคะวะ เซ็นเตอร์ พาร์ค (จุดโชคดี: ประตูศาลเจ้าโอะโตะริอิ และ ภูเขาฟูจิ)

ตลาดไวไว อิชิ (แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสินค้าพิเศษ)
พื้นที่โชะนัน

ตลาดไวไว อิชิ (แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสินค้าพิเศษ)

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์การทำงานของน้ำ
พื้นที่โชะนัน

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์การทำงานของน้ำ