ข้อมูลทั่วไป

หลังจากปีนขึ้นบันไดหิน คุณจะได้ชมวิวคาบสมุทรมิอุระ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1502 เป็นสถานที่ฝึกอบรมโจะโดะ ของโรงเรียนโซะโตะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

614 ชิโมะคิชิสะวะ, ฮิรัตซึตคะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

จากสถานีฮิรัตซึตกะ รถไฟสายเจอาร์ โทะไคโดะ ให้ขึ้นรถเมล์ไปทางโชกันจิ ใช้เวลาเดินจากรถเมล์ป้ายสุดท้ายไปราว 30 นาทีจะถึงตัววัด

รูปถ่าย

ศาลเจ้ายัตซึตรุงิ/คันมัน ฟุโด
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้ายัตซึตรุงิ/คันมัน ฟุโด

น้ำตกคิริฟุริ
พื้นที่โชะนัน

น้ำตกคิริฟุริ

คิสะวะ ฮัคเค
พื้นที่โชะนัน

คิสะวะ ฮัคเค

คิสะวะ ฮัคเค (สระน้ำคิสะวะ)
พื้นที่โชะนัน

คิสะวะ ฮัคเค (สระน้ำคิสะวะ)