คะวะนะ โงะเร จินยะ

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

กล่าวกันว่า หากคุณไหว้พระที่นี่ คุณจะได้พรในด้านวิชาการ, สามารถเขียนพู่กันได้ดีขึ้น และหลีกเลี่ยงความโชคร้าย

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

672-3 คะวะนะ, ฟูจิสะวะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

เดิน 15 นาที จากสถานีฟูจิสะวะ รถไฟสาย เจอาร์โทะไคโดะ / โชะนัน ชินจุกุ

รูปถ่าย

จินโคะจิ โอะเคะซึตโบะกุน (สุสานอุโมงค์)
พื้นที่โชะนัน

จินโคะจิ โอะเคะซึตโบะกุน (สุสานอุโมงค์)

ูจิสะวะ ซานได ยะโตะ
พื้นที่โชะนัน

ูจิสะวะ ซานได ยะโตะ

สวนชินบะยะชิ (เดินเล่นและดูนก)
พื้นที่โชะนัน

สวนชินบะยะชิ (เดินเล่นและดูนก)

คะวะนะ ชิมิซุยะโตะ
พื้นที่โชะนัน

คะวะนะ ชิมิซุยะโตะ