โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
คะวะนะ โงะเร จินยะ

คะวะนะ โงะเร จินยะ

กล่าวกันว่า หากคุณไหว้พระที่นี่ คุณจะได้พรในด้านวิชาการ, สามารถเขียนพู่กันได้ดีขึ้น และหลีกเลี่ยงความโชคร้าย

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

ต้องการการยืนยัน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาทำการของการให้บริการการความสะดวกต่างๆ
ระยะเวลา

30นาที

วันหยุดทำการ ต้องการได้รับการยืนยัน
ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สถานีฟุจิซาวะ, JR สายโทไคโดะ, สายโอดะคิว เอะโนะชิมะ,

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

จินโคะจิ โอะเคะซึตโบะกุน (สุสานอุโมงค์)

จินโคะจิ โอะเคะซึตโบะกุน (สุสานอุโมงค์)

30 พื้นที่โชะนัน
สวนชินบะยะชิ (เดินเล่นและดูนก)

สวนชินบะยะชิ (เดินเล่นและดูนก)

60 พื้นที่โชะนัน
ต้นไม้ที่โทะเร เซลโคะวะ

ต้นไม้ที่โทะเร เซลโคะวะ

15 พื้นที่โชะนัน
อดีตบ้านพักคอนโดะ

อดีตบ้านพักคอนโดะ

30 พื้นที่โชะนัน